Pobierz wszystkie

Logotypy Spotify

Spotify_Logo_CMYK_Black.png
Spotify_Logo_CMYK_Black.png

46,7 KB
Spotify_Logo_CMYK_Green.png
Spotify_Logo_CMYK_Green.png

46,5 KB
Spotify_Logo_CMYK_White.png
Spotify_Logo_CMYK_White.png

42,8 KB
Spotify_Logo_RGB_Black.png
Spotify_Logo_RGB_Black.png

46,5 KB
Spotify_Logo_RGB_Green.png
Spotify_Logo_RGB_Green.png

46,6 KB
Spotify_Logo_RGB_White.png
Spotify_Logo_RGB_White.png

42,8 KB
Spotify_Logo_RGB_Green.png
Spotify_Logo_RGB_Green.png

Spotify_Icon_RGB_Green.png
Spotify_Icon_RGB_Green.png

Spotify_Icon_CMYK_Green.png
Spotify_Icon_CMYK_Green.png

Spotify_Logo_CMYK_Black.png
Spotify_Logo_CMYK_Black.png

Spotify_Logo_RGB_Green.jpg
Spotify_Logo_RGB_Green.jpg