Metalowe brzmienia mają najwierniejszych muzycznych fanów na świecie