177 rynków i 29 milionów odtworzeń. Spotify podsumowuje pół roku programu EQUAL