Spotify rozszerza dostępność funkcji Blend, umożliwiając znajomym wzajemne odkrywanie muzycznych dopasowań