Spotify wybrał Julię Pośnik do grupy 10 wyróżniających się wschodzących artystów na świecie